Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-438/18

"Opracowanie zamiennego projektu na przystosowanie pawilonu D-8 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- KC-zp.272-438/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,1 2018.08.17 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 75,5 2018.08.17 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.08.17 46
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018.08.17 46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.08.17 38
Wzór formularza oferty doc 72,0 2018.08.17 44
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.08.17 40
Wzór umowy doc 168,5 2018.08.17 42
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018.08.17 41
wzór wykazu usług doc 42,5 2018.08.17 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.08.17 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,5 2018.08.27 52
SIWZ 438- na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 444,4 2018.08.22 59

Pobierz wszystkie dokumenty