Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-436/18

"utrzymanie czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w pawilonach AGH - KC-zp.272-436/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2018.08.17 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 227,5 2018.08.17 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.08.17 41
Szczególowa kalkulacja cenowa doc 45,5 2018.08.17 44
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 130,0 2018.08.17 53
Wykaz narzędzi i urządzeń doc 35,5 2018.08.17 39
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,5 2018.08.17 33
Wzór formularza oferty - usługi doc 49,5 2018.08.17 37
Wzór umowy doc 166,0 2018.08.17 40
Załącznik nr 7 - Zakres prac obejmujących poszczególne kategorie utrzymania doc 62,5 2018.08.17 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianach doc 223,4 2018.09.11 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.09.24 27
JEDZ - espd - Kc-zp.272-436 18 xml 121,0 2018.08.17 38
Nowy Wzór formularza oferty doc 49,5 2018.09.11 33
NOWY Wzór umowy doc 165,0 2018.09.11 32
Oswiadczenie -GRUPA KAPITAŁOWA doc 46,0 2018.09.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty