Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.15.2018

"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w wybranych pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 96,5 2018.08.14 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.08.14 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 64,5 2018.08.30 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2018.08.14 35
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 42,5 2018.08.14 35
Zal nr 13 c_rys.3_rzut poddasza_architektura pdf 284,4 2018.08.14 39
Zal nr 13_opis_architektura_poddasze pdf 209,0 2018.08.14 39
Zal nr 17 c_rys.3_rzut piwnicy pdf 347,1 2018.08.14 43
Zal nr 17 d_rys.4_zestawienie stolarki_ piwnica pdf 270,3 2018.08.14 40
Zal nr 18 b_rys.E02_schemat rozbudowy rozdzielnic_piwnica pdf 99,0 2018.08.14 35
Zal nr 19_STWiOR_architektura_piwnica pdf 105,2 2018.08.14 41
Zał nr 12 a_przedmiar_instalacje elektryczne_poddasze pdf 91,6 2018.08.14 37
Zał nr 12 c_przedmiar_instalacje elektryczne_piwnica pdf 104,1 2018.08.14 35
Zał nr 12 d przedmiar_instalacje sanitarne_piwnica pdf 434,2 2018.08.14 40
Zał nr 12_przedmiar_architektura_poddasze pdf 65,3 2018.08.14 44
Zał nr 13 a_rys.1.zagospodarowanie_poddasze pdf 241,6 2018.08.14 39
Zał nr 13 b_rys.2_rzut poddasza inwentaryzacja pdf 1015,5 2018.08.14 39
Zał nr 14 a_rys.E-01_oświetlenie_poddasze pdf 180,8 2018.08.14 38
Zał nr 14 b_rys.E-02_schemat rozbudowy rozdzielnic_poddasze pdf 83,5 2018.08.14 33
Zał nr 14_opis_b elektryczna_poddasze pdf 422,0 2018.08.14 36
Zał nr 15_STWiOR_architektura_poddasze pdf 77,7 2018.08.14 36
Zał nr 16_STWiOR_b. elektryczna_poddasze pdf 153,8 2018.08.14 37
Zał nr 17 a_rys.1_zagospodarowanie_piwnica pdf 241,4 2018.08.14 36
Zał nr 17 b_rys.2_rzut piwnicy_ inwentaryzacja pdf 1235,7 2018.08.14 38
Zał nr 17 e_Konstrukcja_ rys.1_lokalizacja nadproża_piwnica pdf 40,2 2018.08.14 34
Zał nr 17 f_konstrukcja_ rys.2_nadproże stalowe_piwnica pdf 53,7 2018.08.14 35
Zał nr 17_opis _architektura_ piwnica pdf 219,9 2018.08.14 40
Zał nr 18 a_rys.E01_oswietlenie_piwnica pdf 403,9 2018.08.14 35
Zał nr 18 c_rys.E03_SAP i sterowanie drzwi_piwnica pdf 432,4 2018.08.14 36
Zał nr 18d_rys.E04_ schemat sterowania drzwi_piwnica pdf 193,8 2018.08.14 35
Zał nr 18_opis_b. elektryczna_piwnica pdf 951,1 2018.08.14 35
Zał nr 20_STWiOR_b. elektryczna_piwnica pdf 152,6 2018.08.14 30
Zał nr 21_projekt_inst. sanitarne_piwnica pdf 2153,4 2018.08.14 48
Zał nr 22_STWiOR_inst. sanitarne_piwnica pdf 552,3 2018.08.14 32
Zał nr 23_inwentaryzacja_inst. sanitarne_piwnica pdf 378,5 2018.08.14 33
Zał. 10_Oświadczenie kierownika budowy o doświadczeniu przy zabytkach docx 22,8 2018.08.14 40
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,5 2018.08.14 35
Zał. 4_ Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 38,0 2018.08.14 34
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych docx 20,7 2018.08.14 40
Zał. 8_Wykaz osób docx 19,2 2018.08.14 38
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 23,3 2018.08.14 40
Zał. nr 11_Istotne postanowienia umowy doc 219,5 2018.08.14 37
Zał. nr 12 b_przedmiar_architektura_piwnica pdf 74,6 2018.08.14 41
Zał. nr 1_ Formularz oferty doc 51,0 2018.08.14 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,6 2018.08.30 50

Pobierz wszystkie dokumenty