Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej : Laboratoria chemiczne w budynku „ARCUS” Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.08.13 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 190,0 2018.08.13 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.13 31
Formularz oferty doc 62,5 2018.08.13 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.13 34
Szczegółowy opis zamówienia rar 1260,0 2018.08.13 34
Wykaz dostaw lub usług doc 35,0 2018.08.13 31
Wykaz osób doc 34,5 2018.08.13 31
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami rar 78,5 2018.08.13 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.08.13 33

Pobierz wszystkie dokumenty