Szczegóły ogłoszenia

ZUS/003/693/2018

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa restauracyjna w formie obiadów serwowanych w czasie trwania Europejskiej Szkoły Magnetyzmu 2018 która odbędzie się w dniach 18.09.2018- 28.09.2018. - ZUS/003/693/2018"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU doc 242,0 2018.08.10 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta_cenowa-wzór doc 34,5 2018.08.10 43
Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej doc 34,5 2018.08.10 40
Wzór umowy - usługi doc 57,5 2018.08.10 37
__Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 38,5 2018.08.10 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja_z_otwarcia_ofert - 20.08.2018 Usługa restauracyjna w formie obia doc 37,5 2018.08.21 45

Pobierz wszystkie dokumenty