Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-408/18

"wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do sali 117 i sali 118 w budynku D-8 AGH - KC-zp.272-408/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 65,5 2018.08.10 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 212,0 2018.08.10 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.08.10 37
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,6 2018.08.10 41
Wzór umowy - dostawy docx 39,2 2018.08.10 35
Załącznik nr 1a - Szczegółowa kalkulacja cenowa docx 17,6 2018.08.10 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,9 2018.08.10 42

Pobierz wszystkie dokumenty