Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-415/18

"Dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla sali 117 i 118 w D-8 AGH KC-zp.272-415/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,3 2018.08.10 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,3 2018.08.10 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,2 2018.08.10 60
Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa xlsx 10,9 2018.08.10 75
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,2 2018.08.10 45
Wzór umowy - dostawy doc 34,3 2018.08.10 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2018.08.10 55

Pobierz wszystkie dokumenty