Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,5 2018.08.10 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2018.08.10 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.10 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.10 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.08.10 7
Wykaz osób doc 36,0 2018.08.10 8
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.08.10 8
Wzór oferty doc 53,0 2018.08.10 7
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.08.10 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.08.10 9

Pobierz wszystkie dokumenty