Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.2.2018

"Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje w 2018 roku."

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,2 2018.08.09 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ SA.270.2.2.2018 pdf 11900,5 2018.08.09 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 755,4 2018.08.30 30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 190,6 2018.08.27 22
Sprostowanie treści SIWZ pdf 557,0 2018.08.27 25
Załącznik nr 1_Wzór oferty doc 135,0 2018.08.09 28
Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie dot przesłanek wykluczenia doc 127,5 2018.08.09 26
Załącznik nr 2 do umowy_RODO doc 135,0 2018.08.09 26
Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału doc 130,0 2018.08.09 27
Załącznik nr 4_Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji zasobów doc 124,0 2018.08.09 27
Załącznik nr 5_Wykaz robót budowlanych doc 124,0 2018.08.09 26
Załącznik nr 6a pdf 527,1 2018.08.09 27
Załącznik nr 6b pdf 219,4 2018.08.09 28
Załącznik nr 6_STWiOR doc 135,0 2018.08.09 28
Załącznik nr 6_STWiOR_korekta doc 135,5 2018.08.27 31
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 248,5 2018.08.09 30
Załącznik nr 8 oświadczenie o przynalezności doc 124,5 2018.08.09 28
Załącznik nr 9_Wykaz Sprzętu doc 126,0 2018.08.09 24

Pobierz wszystkie dokumenty