Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.9.2018

"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.1- Zmiany w źródle ciepła"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 296,8 2018.08.09 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10785,1 2018.08.09 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 61,5 2018.08.09 6
zał.1a -TECR xls 32,5 2018.08.09 9
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 42,5 2018.08.09 8
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018.08.09 9
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018.08.09 8
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,5 2018.08.09 9
zał.6 wykaz osób doc 44,0 2018.08.09 7
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018.08.09 8
zał.8 wzór umowy pdf 651,6 2018.08.09 7
zał.9 - OPZ pdf 332,9 2018.08.09 15
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018.08.09 13
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018.08.09 12
zał.9c- Projekt robót geologicznych zip 23410,0 2018.08.09 14
zał.9d PW zmiany żródło ciepła zip 3301,3 2018.08.09 12
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018.08.09 16
zał.9f - Przedmiar zip 106,5 2018.08.09 13

Pobierz wszystkie dokumenty