Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.22.2018

"Przeprowadzenie kursów w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 257,0 2018.08.09 68

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 305,3 2018.08.14 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 339,3 2018.08.09 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,7 2018.08.09 51
Formularz oferty na dostawy doc 392,5 2018.08.09 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,0 2018.08.09 49
Projekt umowy doc 364,0 2018.08.09 52
Wykaz osób doc 304,2 2018.08.09 53
Wykaz usług doc 320,5 2018.08.09 43
Załącznik nr 1 doc 172,0 2018.08.09 58
Załącznik nr 2 doc 173,5 2018.08.09 50
Załącznik nr 3 doc 164,5 2018.08.09 53
Załącznik nr 4 doc 170,5 2018.08.09 49
Załącznik nr 5 doc 173,5 2018.08.09 52
Załącznik nr 6 doc 171,0 2018.08.09 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 305,0 2018.08.09 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 302,8 2018.08.14 45
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - II doc 302,9 2018.08.16 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 304,8 2018.08.13 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy, obowiazujący Formularz oferty oferty na dostawy doc 392,5 2018.08.16 43
Obowiązująca Informacja z otwarcia ofert doc 304,7 2018.08.23 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 301,9 2018.08.14 44

Pobierz wszystkie dokumenty