Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.22.2018

"Przeprowadzenie kursów w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 257,0 2018.08.09 13

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 305,3 2018.08.14 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 339,3 2018.08.09 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,7 2018.08.09 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018.08.09 10
Projekt umowy doc 364,0 2018.08.09 10
Wykaz osób doc 304,2 2018.08.09 10
Wykaz usług doc 320,5 2018.08.09 10
Wzór oferty na dostawy doc 374,5 2018.08.09 10
Załącznik nr 1 doc 172,0 2018.08.09 15
Załącznik nr 2 doc 173,5 2018.08.09 11
Załącznik nr 3 doc 164,5 2018.08.09 12
Załącznik nr 4 doc 170,5 2018.08.09 11
Załącznik nr 5 doc 173,5 2018.08.09 11
Załącznik nr 6 doc 170,5 2018.08.09 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 305,0 2018.08.09 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 302,8 2018.08.14 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 304,8 2018.08.13 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 301,9 2018.08.14 3

Pobierz wszystkie dokumenty