Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-416/18

"Wykonanie bieżących robot budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "A i C" AGH w Krakowie- KC-zp.272-416/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,8 2018.08.08 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 246,5 2018.08.08 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-08-08_wzór umowy doc 214,5 2018.08.08 10
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.08.08 7
Formularz oferty doc 57,0 2018.08.08 7
nowy obowiązujący wzór umowy 416 doc 220,0 2018.08.14 2
Wykaz osób doc 34,5 2018.08.08 7
Wykaz robót doc 47,0 2018.08.08 7
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2018.08.08 7
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2018.08.08 7
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.08.08 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.08.08 7

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,2 2018.08.14 2

Pobierz wszystkie dokumenty