Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-416/18

"Wykonanie bieżących robot budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów A i C AGH w Krakowie- KC-zp.272-416/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,8 2018.08.08 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 246,5 2018.08.08 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-08-08_wzór umowy doc 214,5 2018.08.08 65
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.08.08 62
Formularz oferty doc 57,0 2018.08.08 58
nowy obowiązujący wzór umowy 416 doc 220,0 2018.08.14 60
Wykaz osób doc 34,5 2018.08.08 57
Wykaz robót doc 47,0 2018.08.08 60
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2018.08.08 60
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2018.08.08 52
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.08.08 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.08.08 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,2 2018.08.14 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.23 64

Pobierz wszystkie dokumenty