Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-358/18

"wynajem autobusu wraz z kierowcą na seminaria dydaktyczne do Iwano-Frankiwska (Ukraina) dla pracowników Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału WNiG AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 49,0 2018.08.08 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,2 2018.08.08 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.08.16 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.08.08 45
Wzór formularza oferty doc 27,7 2018.08.08 41
Wzór umowy - usługi doc 33,6 2018.08.08 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.08.16 52

Pobierz wszystkie dokumenty