Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/30/07/01/2018

"zakup i sukcesywna dostawa strzykawek jednorazowych , strzykawek do aparatów do Prixma Flex oraz filtrów oddechowych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 147,1 2018.08.07 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 239,0 2018.08.07 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.08.07 37
informacja o obowioązku podatkowym doc 39,0 2018.08.07 33
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,0 2018.08.07 38
Oświadczenie RODO doc 23,0 2018.08.07 35
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 134,0 2018.08.07 116
wzór umowy - sukcesywna dostawa powyżej 12 miesięcy doc 189,0 2018.08.07 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.08.07 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,0 2018.09.06 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 54,5 2018.09.06 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny wzór oferty XLS xls 115,5 2018.09.06 34
Informacja z otwarcia ofert doc 42,0 2018.09.17 53

Pobierz wszystkie dokumenty