Szczegóły ogłoszenia

53/2018

"Dostawa zautomatyzowanej stacji do mikroekstrakcji do fazy stałej do równoległej ekstrakcji związków organicznych Z 96 studzienkowych płytek CONCEPT 96.2 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Pobierz wszystkie dokumenty