Szczegóły ogłoszenia

SA.270.09.2018

"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą "

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP pdf 5342,3 2018.08.03 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 352,0 2018.08.23 44
SIWZ pdf 9771,0 2018.08.03 69
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 83,0 2018.08.03 41
Zał. 10 STWiOR zip 2091,1 2018.08.03 39
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 63,5 2018.08.03 50
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,5 2018.08.03 37
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 141,0 2018.08.03 34
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 70,5 2018.08.03 40
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.08.03 33
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 57,9 2018.08.03 36
Zał. 8 A Dokumentacja projektowa zip 17214,5 2018.08.03 48
Zał. 8 B Dokumentacja projektowa projekt zamienny zip 5293,1 2018.08.03 42
Zał. 9 Przedmiary zip 615,7 2018.08.03 54

Pobierz wszystkie dokumenty