Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-386/18

"dostawa komputera stacjonarnego dla WFiIS oraz dostawa komputerów osobistych - 3 sztuki dla WIEiT - KC-zp.272-386/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,3 2018.08.03 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 77,7 2018.08.03 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 73,4 2018.08.03 43
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,1 2018.08.03 49
Wzór umowy - dostawy doc 34,1 2018.08.03 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
386 espd-request xml 121,1 2018.08.03 46
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2018.09.10 36
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.09.10 47
poprawiona informacja z otwarcia ofert docx 25,4 2018.09.11 41

Pobierz wszystkie dokumenty