Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.276-406/18

"dostawa serwera plików dla WEAIiIB oraz dostawa komputera stacjonarnego - serwera dla WEAIiIB - KC-zp.272-406/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,7 2018.08.03 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 74,2 2018.08.03 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 73,2 2018.08.03 6
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,9 2018.08.03 7
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2018.08.03 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
406 espd-request xml 121,1 2018.08.03 5

Pobierz wszystkie dokumenty