Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/25/07/01/2018

"Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,2 2018.08.02 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 291,0 2018.08.02 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2018.08.02 7
Formularz oferty doc 47,5 2018.08.02 9
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2018.08.02 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2018.08.02 6
klauzula doc 34,5 2018.08.02 6
oswiadczenie_RODO doc 22,5 2018.08.02 6
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2018.08.02 5
Program funkcjonalno-użytkowy doc 643,0 2018.08.02 8
Wykaz osób docx 20,0 2018.08.02 7
zał nr V szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 65,5 2018.08.02 13
zał nr VI Istotne_postanowienia_umowy doc 165,0 2018.08.02 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.08.02 5

Pobierz wszystkie dokumenty