Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/66/2018

"Dostawa sprzętu dla Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,8 2018.08.02 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 53,9 2018.08.02 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.08.02 21
Formularz cenowy doc 193,5 2018.08.02 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.08.02 24
umowa wzór doc 91,5 2018.08.02 19
Wzór formularza ofertowego doc 48,0 2018.08.02 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,6 2018.09.04 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,0 2018.08.23 12
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 20,4 2018.08.31 14
III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,1 2018.08.31 10
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2018.09.07 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 11,6 2018.08.07 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,2 2018.08.23 21
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 430,0 2018.08.07 39

Pobierz wszystkie dokumenty