Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-401/18

"obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-401/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 68,0 2018.08.01 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 222,5 2018.08.01 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.08.01 11
Wzór formularza oferty - usługi doc 49,0 2018.08.01 10
Wzór umowy - usługi doc 84,0 2018.08.01 13
Wzór wykazu usług doc 32,0 2018.08.01 9
zał. 1 a - Szczegółowa kalkulacja cenowa xls 33,5 2018.08.01 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,0 2018.08.01 11

Pobierz wszystkie dokumenty