Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-10/18

"Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,9 2018.07.30 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,4 2018.07.30 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2018.07.30 54
Formularz oferty i formularz cenowy docx 81,4 2018.07.30 83
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.07.30 57
protokół odbioru docx 37,4 2018.07.30 47
Wzór umowy na dostawy docx 74,4 2018.07.30 65
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1277,6 2018.07.30 161
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 165,8 2018.07.30 93

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 31,1 2018.08.24 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,1 2018.08.28 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,6 2018.09.11 50

Pobierz wszystkie dokumenty