Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-377/18

"dostawa notebooka dla WIMiIP AGH - KC-zp.272-377/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,5 2018.07.27 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 377 docx 77,4 2018.07.27 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 78,8 2018.07.27 91
Wzór formularza oferty 377 docx 28,7 2018.07.27 79
Wzór umowy - dostawy doc 31,4 2018.07.27 87

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,4 2018.08.30 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 275,9 2018.08.30 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
377espd-request xml 120,8 2018.07.27 76
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,5 2018.09.17 43
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2018.09.17 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.09.01 47
sprostowanie docx 15,9 2018.09.01 50

Pobierz wszystkie dokumenty