Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/7/18

"Dostawa leku bezinterferonowego."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 25,3 2018.07.27 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,1 2018.07.27 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.27 59
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018.07.27 64
Szczegółowy opis zamówienia doc 18,2 2018.07.27 79
Wzór oferty na dostawy doc 26,6 2018.07.27 64
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,0 2018.07.27 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 134,1 2018.08.22 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.09.03 53

Pobierz wszystkie dokumenty