Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.6.2018

"Wykonanie remontu budynku socjalno-technicznego na terenie Szkółki Leśnej w Nowym Młynie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 538,0 2018.07.25 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 3532,1 2018.07.25 9
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 15,6 2018.07.25 8
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,2 2018.07.25 7
ZAŁ. 3- Formularz Oferty docx 16,9 2018.07.25 7
ZAŁ. 4 - Kosztorys pdf 1058,2 2018.07.25 9
ZAŁ. 5 - Przedmiar robót pdf 1362,9 2018.07.25 14
ZAŁ. 6 - Wzór umowy pdf 5302,9 2018.07.25 8

Pobierz wszystkie dokumenty