Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-409/18

"dostawa pieca do badań utleniania w parze wodnej i gazach agresywnych w temperaturze do 1000 oC - KC-zp.272-409/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2018.07.26 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,8 2018.07.26 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.07.26 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.07.26 44
Wzór formularza oferty - dostawy docx 31,6 2018.07.26 44
Wzór umowy - dostawy docx 34,1 2018.07.26 42

Pobierz wszystkie dokumenty