Szczegóły ogłoszenia

ZP/21/2018

"Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 126,4 2018.07.26 95

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie1 pdf 95,5 2018.08.07 79
sprostowanie2 pdf 76,2 2018.08.31 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna ZP 21 - 2018 doc 354,0 2018.07.26 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń 2018-1 xls 57,0 2018.07.26 99
Załącznik nr 10 - formularz ofertowy doc 53,0 2018.07.26 91
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34,0 2018.07.26 81
Załącznik nr 12 - wykaz usług doc 34,5 2018.07.26 89
Załącznik nr 13 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n docx 27,0 2018.07.26 117
Załącznik nr 13A - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2018.07.26 106
Załącznik nr 14 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018.07.26 110
Załącznik nr 15 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 27,9 2018.07.26 112
Załącznik nr 16 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 241,5 2018.07.26 87
Załącznik nr 17 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 26,2 2018.07.26 111
Załącznik nr 1A - rodzaj powierzchni podłóg, lamperii 2018 xls 66,5 2018.07.26 82
Załącznik nr 2 -plan higieny doc 243,0 2018.07.26 93
Załącznik nr 2A - Szczegółowy plan higieny doc 1028,0 2018.07.26 102
Załącznik nr 2B -wykaz procedur i instrukcji doc 121,0 2018.07.26 95
Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu i urzadzeń doc 35,5 2018.07.26 82
Załącznik nr 4 - Wykaz środków doc 57,0 2018.07.26 90
Załącznik nr 5 - raport z wyk.czynności doc 36,5 2018.07.26 86
Załącznik nr 5 A - raport pow. szara i adm-biurowa doc 41,5 2018.07.26 88
Załącznik nr 5 B - raport z wyk.czynności doc 45,0 2018.07.26 93
Załącznik nr 5 C - Protokół m. i d. pom.sanit doc 62,0 2018.07.26 87
Załącznik nr 5 D - Protokół m. i d. pom. kuch. i socjal doc 60,5 2018.07.26 88
Załącznik nr 5 E - Raport z kontroli doc 34,0 2018.07.26 83
Załącznik nr 5 F - raport z PLC docx 17,2 2018.07.26 112
Załącznik nr 5 G - Raport z PŻP docx 18,6 2018.07.26 109
Załącznik nr 5H - protokół odt 6,1 2018.07.26 85
Załącznik nr 6 i 6A xls 85,5 2018.07.26 91
Załącznik nr 7 - Harmonogram pracy xls 27,0 2018.07.26 86
Załącznik nr 8 -wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 37,0 2018.07.26 80
Załącznik nr 9 - wzór umowy doc 170,5 2018.07.26 87
Załącznik nr A - uwagi doc 31,0 2018.07.26 91
Załącznik nr B - uwagi doc 30,5 2018.07.26 77
Załącznik nr C 2018 xls 62,0 2018.07.26 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-1 docx 238,0 2018.08.07 67
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 39,8 2018.08.10 83
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 41,7 2018.08.31 96

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 22,7 2018.08.07 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 23,1 2018.08.07 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 32,7 2018.08.16 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 26,1 2018.08.21 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 31,3 2018.09.19 108

Pobierz wszystkie dokumenty