Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.5.2018

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Nadleśnictwie Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 578,6 2018.07.25 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 4755,7 2018.07.25 65
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 15,6 2018.07.25 55
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,1 2018.07.25 50
ZAŁ. 3 - Wykaz osób docx 16,3 2018.07.25 51
ZAŁ. 4 - Wykaz usług docx 16,5 2018.07.25 51
ZAŁ. 5- Formularz Oferty docx 16,8 2018.07.25 57
ZAŁ. 6 - Wzór umowy pdf 2713,8 2018.07.25 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 563,8 2018.08.02 54

Pobierz wszystkie dokumenty