Szczegóły ogłoszenia

OR.272.10.2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,5 2018.07.24 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 380,5 2018.07.24 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KIP_glubczyce_DP pdf 410,1 2018.07.24 13
ops techniczny dofinansowanie pdf 671,7 2018.07.24 11
PLAN SYTUACYJNY 1 297X2500 pdf 5325,5 2018.07.24 10
PLAN SYTUACYJNY 2 297X2500 pdf 1751,9 2018.07.24 9
PLAN SYTUACYJNY 3 297X1400 pdf 1188,9 2018.07.24 8
PLAN SYTUACYJNY 4 297X1400 pdf 2624,5 2018.07.24 7
PLAN SYTUACYJNY 5 297X1950 pdf 2395,0 2018.07.24 9
rys. nr 1 plan orientaczjny A3 pdf 1984,2 2018.07.24 8
rys. nr 2.1 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 2300,7 2018.07.24 8
rys. nr 2.2 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 1237,9 2018.07.24 5
rys. nr 3.1 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 5316,2 2018.07.24 5
rys. nr 3.2 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 1752,5 2018.07.24 5
rys. nr 3.3 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 1185,9 2018.07.24 7
rys. nr 3.4 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 2623,4 2018.07.24 6
rys. nr 3.5 plan sytuacyjny 297x1950 pdf 2390,4 2018.07.24 6
rys. nr 4 przekroje typowe 295x1550 pdf 1161,9 2018.07.24 6
rys. nr 4.1 przekroje typowe 297x1000 pdf 737,6 2018.07.24 5
rys. nr 5.1 profil podłużny 297x1500 pdf 861,1 2018.07.24 7
rys. nr 5.2 profil podłużny 297x1500 pdf 756,4 2018.07.24 6
rys. nr 5.3 profil podłużny 297x1500 pdf 869,3 2018.07.24 6
rys. nr 5.4 profil podłużny 297x1100 pdf 712,5 2018.07.24 6
rys. nr 6 profil podłużny kanalizacji 297x1100 pdf 780,2 2018.07.24 5
rys. nr 7.1 przekroje charakterystyczne A3 pdf 369,9 2018.07.24 7
rys. nr 7.10 przekroje charakterystyczne A3 pdf 228,7 2018.07.24 6
rys. nr 7.11 przekroje charakterystyczne A3 pdf 438,0 2018.07.24 6
rys. nr 7.12 przekroje charakterystyczne A3 pdf 445,5 2018.07.24 5
rys. nr 7.13 przekroje charakterystyczne A3 pdf 421,2 2018.07.24 6
rys. nr 7.14 przekroje charakterystyczne A3 pdf 435,5 2018.07.24 6
rys. nr 7.15 przekroje charakterystyczne A3 pdf 458,5 2018.07.24 6
rys. nr 7.16 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,9 2018.07.24 5
rys. nr 7.17 przekroje charakterystyczne A3 pdf 314,3 2018.07.24 6
rys. nr 7.18 przekroje charakterystyczne A3 pdf 329,4 2018.07.24 6
rys. nr 7.19 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,6 2018.07.24 6
rys. nr 7.2 przekroje charakterystyczne A3 pdf 316,9 2018.07.24 5
rys. nr 7.20 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,0 2018.07.24 6
rys. nr 7.21 przekroje charakterystyczne A3 pdf 333,9 2018.07.24 6
rys. nr 7.22 przekroje charakterystyczne A3 pdf 347,3 2018.07.24 6
rys. nr 7.23 przekroje charakterystyczne A3 pdf 336,4 2018.07.24 6
rys. nr 7.24 przekroje charakterystyczne A3 pdf 353,9 2018.07.24 5
rys. nr 7.25 przekroje charakterystyczne A3 pdf 352,5 2018.07.24 6
rys. nr 7.26 przekroje charakterystyczne A3 pdf 346,8 2018.07.24 5
rys. nr 7.27 przekroje charakterystyczne A3 pdf 362,0 2018.07.24 6
rys. nr 7.28 przekroje charakterystyczne A3 pdf 388,9 2018.07.24 5
rys. nr 7.29 przekroje charakterystyczne A3 pdf 384,7 2018.07.24 6
rys. nr 7.3 przekroje charakterystyczne A3 pdf 315,2 2018.07.24 5
rys. nr 7.30 przekroje charakterystyczne A3 pdf 380,2 2018.07.24 5
rys. nr 7.31 przekroje charakterystyczne A3 pdf 374,1 2018.07.24 5
rys. nr 7.32 przekroje charakterystyczne A3 pdf 294,1 2018.07.24 5
rys. nr 7.33 przekroje charakterystyczne A3 pdf 238,0 2018.07.24 6
rys. nr 7.34 przekroje charakterystyczne A3 pdf 351,4 2018.07.24 6
rys. nr 7.35 przekroje charakterystyczne A3 pdf 395,2 2018.07.24 6
rys. nr 7.36 przekroje charakterystyczne A3 pdf 416,4 2018.07.24 6
rys. nr 7.37 przekroje charakterystyczne A3 pdf 433,4 2018.07.24 5
rys. nr 7.38 przekroje charakterystyczne A3 pdf 417,8 2018.07.24 6
rys. nr 7.39 przekroje charakterystyczne A3 pdf 402,3 2018.07.24 6
rys. nr 7.4 przekroje charakterystyczne A3 pdf 320,1 2018.07.24 6
rys. nr 7.40 przekroje charakterystyczne A3 pdf 375,5 2018.07.24 6
rys. nr 7.41 przekroje charakterystyczne A3 pdf 199,6 2018.07.24 6
rys. nr 7.5 przekroje charakterystyczne A3 pdf 459,9 2018.07.24 6
rys. nr 7.6 przekroje charakterystyczne A3 pdf 463,0 2018.07.24 6
rys. nr 7.7 przekroje charakterystyczne A3 pdf 470,1 2018.07.24 6
rys. nr 7.8 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,2 2018.07.24 6
rys. nr 7.9 przekroje charakterystyczne A3 pdf 450,0 2018.07.24 6
specyfikacja techniczna pdf 2924,0 2018.07.24 8
Umowa Bogdanowice 1 pdf 485,6 2018.07.24 13
Załącznik nr 1 - Oferta doc 139,5 2018.07.24 9
Załącznik nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 114,0 2018.07.24 9
Załącznik nr 3 - wykaz personelu doc 115,0 2018.07.24 9
Załącznik nr 4 - Przedmiar - Etap I pdf 213,3 2018.07.24 15
Załącznik nr 5 - Przedmiar - Etap II pdf 308,2 2018.07.24 23
Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 125,5 2018.07.24 8
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa doc 133,0 2018.07.24 9
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 116,5 2018.07.24 6
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 115,5 2018.07.24 9

Pobierz wszystkie dokumenty