Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-400/18

"dostawa materiałów promocyjnych dot. programu Erasmus+ dla DWZ - KC-zp.272-400/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,1 2018.07.25 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 190,2 2018.07.25 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,0 2018.08.02 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.07.25 20
Wzór formularza oferty doc 28,9 2018.07.25 24
Wzór umowy - dostawy doc 27,7 2018.07.25 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 15

Pobierz wszystkie dokumenty