Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-389/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie-KC-zp.272-389/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 67,2 2018.07.23 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 226,0 2018.07.23 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.07.23 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2018.07.23 11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,0 2018.07.23 9
Wzór formularza oferty doc 49,5 2018.07.23 11
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.07.23 9
wzór umowy doc 215,5 2018.07.23 11
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018.07.23 9
Wzór zobowiązania doc 40,5 2018.07.23 9
Załacznik nr 1A do formularza oferty - kosztorys cenowy (przedmiar) xlsx 15,9 2018.07.23 17

Pobierz wszystkie dokumenty