Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-389/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie-KC-zp.272-389/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 67,2 2018.07.23 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 226,0 2018.07.23 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.07.23 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2018.07.23 58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,0 2018.07.23 53
Wzór formularza oferty doc 49,5 2018.07.23 52
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.07.23 55
wzór umowy doc 215,5 2018.07.23 54
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018.07.23 51
Wzór zobowiązania doc 40,5 2018.07.23 53
Załacznik nr 1A do formularza oferty - kosztorys cenowy (przedmiar) xlsx 15,9 2018.07.23 57

Pobierz wszystkie dokumenty