Szczegóły ogłoszenia

NA/P/238/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.23 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.07.23 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.23 6
Szczegółowy opis zamówienia rar 996,6 2018.07.23 17
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.23 8
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.23 9
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2018.07.23 7
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1882,4 2018.07.23 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.23 6

Pobierz wszystkie dokumenty