Szczegóły ogłoszenia

NA/P/235/2018

"Ochrona Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor Pingwin, Promień, parkingi i tereny przyległe do wymienionych budynków."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,8 2018.07.23 125

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 31-07-2018 r. docx 12,4 2018.07.31 51
Zmiana ogłoszenia 03.08.2018r. docx 13,3 2018.08.03 41
Zmiana ogłoszenia 27.07.2018 docx 12,4 2018.07.27 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,8 2018.07.23 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 57
mapka pdf 885,6 2018.07.23 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2018.07.23 54
Protokół wzór- załacznik nr 4 doc 41,5 2018.07.23 60
Szczegółowy opis zamówienia docx 21,5 2018.07.23 73
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.07.23 58
Wykaz osób docx 21,9 2018.07.23 60
Wzór oferty na dostawy docx 30,4 2018.07.23 57
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 83,0 2018.07.23 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.07.23 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 03.08.2018r. doc 18,5 2018.08.03 41
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 27.07.2018 doc 19,2 2018.07.27 58
Powiadomienie o zmianach w SIWZ- 31.07.2018r. doc 19,1 2018.07.31 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 03.08.2018r. doc 23,2 2018.08.03 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ- 31.07.2018r. doc 24,8 2018.07.27 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.08.08 60
Wzór umowy - aktualny na dzień 31.07.2018r. doc 82,5 2018.07.31 48

Pobierz wszystkie dokumenty