Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-367/18

"dostawa napylarki próżniowej do nanoszenia cienkich powłok warstwowych w ACMIN AGH - KC-zp.272-367/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,3 2018.07.23 10

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,5 2018.07.27 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,4 2018.07.23 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.23 19
Wzór formularza oferty doc 26,3 2018.07.23 17
Wzór umowy - dostawy doc 32,7 2018.07.23 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,2 2018.07.27 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.08.02 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.07.27 16

Pobierz wszystkie dokumenty