Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-367/18

"dostawa napylarki próżniowej do nanoszenia cienkich powłok warstwowych w ACMIN AGH - KC-zp.272-367/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,3 2018.07.23 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,5 2018.07.27 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,4 2018.07.23 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.23 59
Wzór formularza oferty doc 26,3 2018.07.23 47
Wzór umowy - dostawy doc 32,7 2018.07.23 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,2 2018.07.27 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.08.02 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.07.27 43

Pobierz wszystkie dokumenty