Szczegóły ogłoszenia

CRZP/75/2018/AEZ

"Dostawa sprzętu komputerowego oraz spektrofotometru dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 5"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 591540-N-2018 pdf 224,0 2018.07.23 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 467,5 2018.07.23 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 71,5 2018.07.23 36
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.07.23 31
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.07.23 26
4_Wzór umowy docx 38,7 2018.07.23 28
5_Szczegółowy opis zamówienia rar 59,6 2018.07.23 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 605,2 2018.07.31 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 592,8 2018.07.31 28

Pobierz wszystkie dokumenty