Szczegóły ogłoszenia

NA/P/205/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2018.07.23 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,1 2018.07.23 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.23 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.07.23 8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.07.23 16
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.23 10
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.23 9
Wzór oferty doc 53,0 2018.07.23 8
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.07.23 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.23 9

Pobierz wszystkie dokumenty