Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-331/18

"Dostawa retransferowej drukarki kart elektronicznych z laminatorem dwustronnym, koderem kart stykowych oraz zbliżeniowych - KC-zp.272-331/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 141,0 2018.07.19 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 215,4 2018.07.26 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,8 2018.07.19 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.07.19 32
Wzór formularza oferty doc 30,3 2018.07.19 49
Wzór umowy - dostawy doc 34,3 2018.07.19 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,5 2018.07.26 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.01 21
Nowy obowiązujący Formularz oferty docx 30,5 2018.07.26 29
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.07.26 22

Pobierz wszystkie dokumenty