Szczegóły ogłoszenia

CRZP/74/2018/AEZ

"Usługa wdrożenia niezbędnych elementów środowiska CSZU (Centralnego Systemu Zarządzania Użytkownikami) w Akademii Morskiej w Gdyni - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 590841-N-2018 pdf 221,6 2018.07.19 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 335,0 2018.07.19 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 108,0 2018.07.19 27
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 87,5 2018.07.19 25
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 84,0 2018.07.19 27
4_Opis przedmiotu zamówienia docx 53,3 2018.07.19 40
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 87,0 2018.07.19 26
6_Wykaz osób doc 41,5 2018.07.19 27
7_Wykaz usług doc 40,5 2018.07.19 30
8_Wzór umowy docx 55,7 2018.07.19 28
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,5 2018.07.19 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 447,7 2018.07.24 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 419,7 2018.07.27 27

Pobierz wszystkie dokumenty