Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/25/01/06/2018

"wykonanie robót budowlanych w zakresie:1.Roboty remontowo -budowlane 2.Roboty dekarsko-blacharskie 3.Roboty remontowo-budowlane w Poliklinice Radom ul. Orląt Lwowskich 5 4.Roboty remontowo-budowlane"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 196,9 2018.07.18 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 368,0 2018.07.18 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.07.18 25
Formularz ofertowy docx 23,0 2018.07.18 31
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.07.18 24
Istosne postanowienia umowy doc 188,5 2018.07.18 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2018.07.18 25
klauzula doc 38,0 2018.07.18 25
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2018.07.18 27
Oświadczenie RODO doc 26,5 2018.07.18 21
Przedmiary robót zip 2773,3 2018.07.18 69
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót docx 107,1 2018.07.18 35
Wykaz osób zadania 1,3 i4 docx 19,9 2018.07.18 21
Wykaz osób zadania 2 docx 19,2 2018.07.18 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.07.18 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja Istotnych Postanowień Umowy doc 26,0 2018.08.13 11
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 39,5 2018.08.08 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 39,0 2018.08.08 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2018.08.23 22
Istosne postanowienia umowy 13.08.2018 doc 183,5 2018.08.13 20

Pobierz wszystkie dokumenty