Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.15.2018

"Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 177,0 2018.07.17 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 240,2 2018.07.17 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 19608,4 2018.07.17 76
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 196,0 2018.07.17 52
Formularz oferty doc 226,0 2018.07.17 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 255,5 2018.07.17 60
Projekt umowy doc 344,5 2018.07.17 51
STWiORB doc 3229,5 2018.07.17 53
Wykaz robót budowlanych doc 211,0 2018.07.17 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 193,3 2018.07.17 57

Pobierz wszystkie dokumenty