Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.7.2018

"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.1- Zmiany w źródle ciepła"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 297,5 2018.07.17 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
siwz pdf 10791,8 2018.07.17 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 61,5 2018.07.17 40
zał.1a -TECR xls 32,5 2018.07.17 40
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 42,5 2018.07.17 38
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018.07.17 38
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 34,5 2018.07.17 43
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,0 2018.07.17 43
zał.6 wykaz osób doc 44,0 2018.07.17 46
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018.07.17 49
zał.8 wzór umowy pdf 650,4 2018.07.17 44
zał.9- OPZ pdf 332,9 2018.07.17 48
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018.07.17 41
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018.07.17 41
zał.9c- Projekt robót geologicznych zip 23410,0 2018.07.17 45
zał.9d PW zmiany żródło ciepła zip 3300,4 2018.07.17 42
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018.07.17 40
zał.9f - Przedmiar zip 106,6 2018.07.17 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 285,6 2018.08.01 53

Pobierz wszystkie dokumenty