Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-381/18

"remont pionów wentylacyjnych i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-381/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 72,8 2018.07.17 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,9 2018.07.17 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,7 2018.07.17 57
Formularz oferty doc 58,0 2018.07.17 71
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.07.17 58
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,2 2018.07.17 56
Wykaz osób doc 45,0 2018.07.17 63
Wykaz robót doc 46,0 2018.07.17 62
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.07.17 64
wzór umowy doc 244,0 2018.07.17 66
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.07.17 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2018.07.25 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.08.01 89

Pobierz wszystkie dokumenty