Szczegóły ogłoszenia

SA.270.06.2018

"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą "

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie UZP pdf 431,0 2018.07.17 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2SKL informacja z otwarcia ofert pdf 338,8 2018.08.01 60
SIWZ budowa budynku biurowego kancelarii pdf 9875,4 2018.07.17 56
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 83,0 2018.07.17 51
Zał. 10 STWiOR zip 2091,1 2018.07.17 53
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 63,5 2018.07.17 47
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,5 2018.07.17 66
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 141,0 2018.07.17 60
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 70,5 2018.07.17 52
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.07.17 57
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 57,9 2018.07.17 56
Zał. 8 A Dokumentacja projektowa zip 17214,5 2018.07.17 57
Zał. 8 B Dokumentacja projektowa projekt zamienny zip 5293,1 2018.07.17 76
Zał. 9 Przedmiary zip 615,7 2018.07.17 65

Pobierz wszystkie dokumenty