Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2018

"Świadczenie usług transportowych przez okres 6 miesięcy dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,4 2018.07.16 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 71,2 2018.07.16 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.07.16 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.16 20
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 21,5 2018.07.16 19
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 40,5 2018.07.16 23
Zał nr 5 Wzór umowy na usługi doc 97,0 2018.07.16 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.07.24 16

Pobierz wszystkie dokumenty