Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.21.2018

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 190,9 2018.07.13 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 135,8 2018.07.13 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 25508,9 2018.07.13 90
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,0 2018.07.13 60
Epson_0063 pdf 2062,4 2018.07.13 69
Formularz oferty doc 134,0 2018.07.13 73
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 115,0 2018.07.13 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,5 2018.07.13 59
Projekt umowy doc 284,5 2018.07.13 72
STWiORB zip 2242,5 2018.07.13 65
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 99,1 2018.07.13 58
Wykaz osób doc 116,0 2018.07.13 64
Wykaz robót budowlanych docx 106,5 2018.07.13 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 100,1 2018.07.13 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 149,5 2018.08.16 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AE-08 pdf 281,7 2018.08.16 59
Informacja z otwarcia ofert doc 98,0 2018.08.22 119
ZD-04 zieleń pdf 1105,9 2018.08.16 64

Pobierz wszystkie dokumenty