Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2018

"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeniena tablicę ogłoszeń doc 195,4 2018.07.13 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 137,1 2018.07.13 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 26641,5 2018.07.13 90
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,0 2018.07.13 59
Formularz oferty doc 133,5 2018.07.13 61
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.07.13 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 157,0 2018.07.13 53
Pozwolenie na budowę PSZOK Podłęże pdf 1998,6 2018.07.13 67
Projekt umowy doc 284,5 2018.07.13 67
Przedmiar robót pdf 678,1 2018.07.13 80
STWiORB zip 2227,9 2018.07.13 57
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 99,4 2018.07.13 61
Wykaz osób doc 116,0 2018.07.13 60
Wykaz robót budowlanych doc 113,9 2018.07.13 64
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,5 2018.07.13 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 696,9 2018.08.10 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 98,3 2018.08.22 97
rys.1 pdf 3368,2 2018.08.10 69
rys.2 pdf 1421,5 2018.08.10 56
rys.3 pdf 1543,7 2018.08.10 64
rys.4 pdf 1944,2 2018.08.10 59
rys.5 pdf 11914,4 2018.08.10 60
ZD-05 zieleń pdf 796,8 2018.08.10 61

Pobierz wszystkie dokumenty