Szczegóły ogłoszenia

KA-2/088/2018

"Modernizacja układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L ( 17-30) na terenie kampusu w Czyżynach , Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,3 2018.07.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.13 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 22757,9 2018.07.13 56
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018.07.13 49
Formularz ofertowy doc 58,0 2018.07.13 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2018.07.13 40
Projekt umowy doc 203,0 2018.07.13 49
RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA doc 33,0 2018.07.13 47
Wykaz prac doc 40,0 2018.07.13 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,4 2018.07.13 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,2 2018.07.24 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.08.03 44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 17,3 2018.07.24 45

Pobierz wszystkie dokumenty