Szczegóły ogłoszenia

KA-2/088/2018

"Modernizacja układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L ( 17-30) na terenie kampusu w Czyżynach , Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,3 2018.07.13 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.13 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 22757,9 2018.07.13 35
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018.07.13 27
Formularz ofertowy doc 58,0 2018.07.13 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2018.07.13 23
Projekt umowy doc 203,0 2018.07.13 28
RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA doc 33,0 2018.07.13 26
Wykaz prac doc 40,0 2018.07.13 26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,4 2018.07.13 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,2 2018.07.24 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.08.03 26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 17,3 2018.07.24 27

Pobierz wszystkie dokumenty