Szczegóły ogłoszenia

KA-2/089/2018

"Sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w domu studenckim B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A oraz prace ogrodnicze wraz z utrzymaniem w czystości terenu wokół domu studenckiego "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,7 2018.07.13 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 176,0 2018.07.13 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.07.13 41
Formularz ofertowy doc 64,5 2018.07.13 43
Opis przedmiotu zamówienia doc 81,0 2018.07.13 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.07.13 46
Projekt umowy doc 147,0 2018.07.13 42
Wykaz usług doc 34,5 2018.07.13 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.07.13 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 20,6 2018.07.23 34

Pobierz wszystkie dokumenty