Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-315/18

"Usługa składu komputerowego i komputerowego opracowania rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią do 65% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - Kc-zp.272-315/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2018.07.12 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,0 2018.07.12 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.07.20 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,6 2018.07.12 18
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 24,6 2018.07.12 19
Wykaz zrealizowanych usług doc 19,2 2018.07.12 20
Wzór formularza oferty doc 25,2 2018.07.12 18
Wzór umowy - usługi doc 32,7 2018.07.12 17
zalacznik_A1 pdf 10043,5 2018.07.12 17
zalacznik_A2 pdf 4168,8 2018.07.12 20
zalacznik_A3 pdf 16147,1 2018.07.12 23
zalacznik_B1 doc 299,0 2018.07.12 20
zalacznik_B2 doc 1679,0 2018.07.12 21
zalacznik_B3 doc 932,0 2018.07.12 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 414,2 2018.07.20 25

Pobierz wszystkie dokumenty