Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.6.2018

"Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 418,7 2018.07.11 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo pdf 801,2 2018.07.11 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Projekt budowlany zip 17949,5 2018.07.11 34
Przedmiar zip 379,7 2018.07.11 48
zał. 1 Formularz Ofertowy doc 57,0 2018.07.11 47
Zał. 1a - TECR xls 36,5 2018.07.11 39
zał. 2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 41,5 2018.07.11 30
zał. 3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 46,5 2018.07.11 28
zał. 4 Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018.07.11 30
zał. 5 wykaz wykonanych robót doc 35,0 2018.07.11 26
zał. 6 wykaz osób doc 41,0 2018.07.11 26
zał. 7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 42,0 2018.07.11 32
zał.10 STWIOR zip 1597,7 2018.07.11 36
zał.8 wzór umowy termomodernizacja pdf 768,7 2018.07.11 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 311,0 2018.07.25 37

Pobierz wszystkie dokumenty